Disclaimer


Niet aansprakelijk
Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Kantoormeubel Discounter is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Kantoormeubel Discounter of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kantoormeubel Discounter.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Kantoormeubel Discounter
Industrieweg 37a
3044 AS Rotterdam 
 
Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Kantoormeubel Discounter geen controle heeft. Kantoormeubel Discounter draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.

showroom

Industrieweg 37a
3044 AS Rotterdam

contact

010 - 437 58 05
info@kantoormeubeldiscounter.nl
Privacy Statement »